Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES SKLEPU INTERNETOWEGO LOVA

Dziękujemy za zainteresowanie naszym sklepem internetowym (dalej jako „Sklep Internetowy”), sprzedawanymi przez nas Produktami i świadczonymi Usługami. Ochrona Twoich danych osobowych i prywatności jest dla nas bardzo ważna i cieszymy się, że nam zaufałaś/eś. Poniższa Polityka Prywatności i Cookies („Polityka”) opisuje jakie dane przetwarzamy o Tobie, w jakich celach i w związku z tym jakie przysługują Ci prawa. Świadcząc Usługi dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie Twoich danych odbywało się w sposób bezpieczny i w oparciu o przepisy „RODO” (tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)).

Wszelkie terminy pisane wielką literą a niezdefiniowane w Polityce Prywatności mają znaczenie nadane im w Regulaminie.

Gorąco zachęcamy Cię do zapoznania się z naszą Polityką, a w razie pytań, jesteśmy do Twojej dyspozycji. Życzymy miłej lektury!

KTO PRZETWARZA TWOJE DANE

 1. Lova sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Plac Europejski 1/p. 40, 00-844 Warszawa, KRS: 0000919292, NIP: 5272970117, REGON: 38990526000000 (dalej jako: „LOVA”).
 2. LOVA jest administratorem danych osobowych dla celów świadczenia Usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego i sprzedaży Produktów.
 3. Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego prosimy kierować do pod następujący adres e-mail: [[email protected]].
 4. Twoje dane osobowe na naszej stronie internetowej mogą być przetwarzane przez naszych partnerów technologicznych i reklamowych, w tym m.in. Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02 – 672), ul. Domaniewska 49, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000420780, z kapitałem zakładowym w kwocie 106.000 zł, NIP: 5272677009, REGON 146127300.Polityka prywatności ww. partnera zawierające informacje o szczegółach przetwarzania danych i przysługujących Ci uprawnieniach znajduje się pod adresem https://polityka-prywatnosci.onet.pl/ Twoje dane w powyższym zakresie będą przetwarzane w zakresie udzielonej przez Ciebie zgody m.in. w celu zapewnienia prawidłowości i atrakcyjności prezentowanych reklam produktów i usług lub w celu dokonania właściwych rozliczeń z tytułu publikacji tych reklam. Twoje dane będą przetwarzane w ramach technologii cookies i podobnych, a w linku podanym powyżej uzyskasz informację jak zarządzać tą technologią, w tym blokować i usuwać cookies. Jeśli nie chcesz, by ww. partner przetwarzał Twoje dane zebrane na naszych stronach w celu zapewnienia prawidłowości i atrakcyjności prezentowanych Ci reklam produktów i usług – możesz wycofać swoją zgodę klikając tutaj (na dole strony znajdziesz link do narzędzia umożliwiającego dokonanie zmian)
 5. Na naszych stronach podmioty trzecie zamieszczają informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie) oraz uzyskują do nich dostęp. To nasi zaufani partnerzy z którymi stale współpracujemy, aby dostosować do Twoich potrzeb i zainteresowań reklamy na naszych i ich stronach, a także usługi, które dostarczamy my i nasi zaufani partnerzy. Takim zaufanym partnerem są podmioty z grupy kapitałowej Wirtualnej Polski. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych przez Wirtualną Polskę znajdują się w polityce prywatności Wirtualnej Polski

JAK PRZETWARZAMY TWOJE DANE

 1. LOVA przetwarza Twoje dane osobowe w zakresie w jakim zostały one pozyskane za pośrednictwem Sklepu Internetowego, tj.: imię, nazwisko, adres e-mail, a także historia Twoich zamówień, w tym adres do dostawy, informacje o zamówionych przez Ciebie Produktach, historię komunikacji z Tobą.
 2. Jeżeli kontaktujesz się z nami telefonicznie, prowadzona z Tobą rozmowa może być przez nas nagrywana, o czym poinformujemy Cię na wstępie. Jeżeli nie wyrazisz zgody na nagrywanie, rozmowa zostanie przerwana i zarekomendujemy Ci dalszy kontakt z LOVA za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zawartej z Tobą umowy w związku z dokonywaniem zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego, a także realizacji Twojej prośby o kontakt lub otrzymywanie materiałów marketingowych.
 4. Twoje dane są przez nas przetwarzane w następujących celach:
 • świadczenia przez LOVA Usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz sprzedaż Produktów i zapewnienie ich doręczenia pod wskazany przez Ciebie adres;
 • księgowych w zakresie wystawianych faktur, procesowania przelewów oraz archiwizowania dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego i rachunkowego;
 • poprawy jakości działania naszego Sklepu Internetowego oraz dla celów analitycznych (tj. w celu lepszego doboru Usług do Twoich potrzeb, optymalizacji procesów obsługi klienta, budowania wiedzy o Tobie, itp.);
 • marketingu bezpośredniego naszych Usług lub Produktów, w tym: (i) przedstawiania Ci ofert Produktów lub Usług własnych w celu ich sprzedaży przy wykorzystaniu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (jeżeli wyrazisz na to zgodę); (ii) wysyłania Ci informacji handlowych drogą mailową, o ile wyrazisz na to dodatkową zgodę;
 • udzielania odpowiedzi na zadawane pytania za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, w tym rozpatrywania reklamacji i odpowiadania na zapytania dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych;
 • dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, które mogą powstać w przyszłości w związku z korzystaniem przez Ciebie ze Sklepu Internetowego.
 1. Twoje dane są przetwarzane na podstawie:
 • umowy, której stajesz się stroną z chwilą złożenia zamówienia (na tej podstawie przetwarzamy Twoje dane w celu świadczenia na Twoją rzecz obsługi konsumenta, realizowania Twoich zamówień, przetwarzania zwrotów, rozpatrywania reklamacji)
 • prawnie uzasadnionego interesu LOVA tj.:
 • prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych Produktów i Usług;
 • dochodzenia i obrony przed roszczeniami;
 • poprawy jakości i bezpieczeństwa Sklepu Internetowego oraz świadczonych za jego pośrednictwem Usług;
 • przepisów prawa, w zakresie w jakim LOVA ma obowiązek przetwarzania Twoich danych dla celów księgowych, rachunkowych i podatkowych.
 1. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych dla celów marketingowych nie jest dopuszczalne w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, możemy zbierać dodatkowe zgody na przetwarzanie danych osobowych dla ww. celu. 
 2. Niezależnie od podstawy prawnej przetwarzania danych wynikającej z RODO, zbieramy od Ciebie również zgody na komunikację marketingową za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (wymaganą przepisami Ustawy o świadczeniu Usług drogą elektroniczną) oraz zgodę na kontakt telefoniczny w celach marketingowych (wymaganą przez Prawo telekomunikacyjne).
 3. Wszelkie udzielone przez Ciebie zgody są w pełni dobrowolne i mogą zostać przez Ciebie wycofane w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, prowadzonego przed wycofaniem zgody. 
 4. Twoje dane osobowe są przetwarzane wyłącznie tak długo, jak są nam niezbędne dla celów, w których zostały zebrane. Ustalając okres przechowywania Twoich danych osobowych, w zależności od kategorii danych, uwzględniamy m.in. następujące kryteria: (i) czy wciąż ze Sklepu Internetowego (w najszerszym możliwym zakresie LOVA usuwa Twoje dane gdy przestajesz być użytkownikiem Sklepu Internetowego); (ii) okresy przedawnienia ewentualnych roszczeń biznesowych albo konsumenckich (3 do 6 lat) (iii) obowiązkowe okresy retencji wynikające z przepisów o rachunkowości oraz prawa podatkowego (5 lat od końca roku kalendarzowego, a którym powstał obowiązek podatkowy lub rachunkowy). 
 5. Powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych podmiotom, które świadcząc Usługi na naszą rzecz, przetwarzają Twoje dane w naszym imieniu oraz wyłącznie w oparciu o nasze instrukcje i wytyczne (podmioty przetwarzające dane lub inaczej „processorzy”). W szczególności, korzystamy z Usług podmiotów przetwarzających dane będących hostingodawcami, wybieranych przez nas z zachowaniem należytej staranności, którzy przechowują dane na bezpiecznych serwerach mieszczących się w granicach UE, a także innym starannie wyselekcjonowanym podmiotom świadczącym Usługi serwisowe oraz Usługi IT, Usługi księgowe lub rachunkowe, obsługi klienta lub inne Usługi prawne bądź doradcze.
 6. Nie udostępniamy Twoich danych osobowych podmiotom trzecim, innym niż podmiot przetwarzający płatności wskazany w Regulaminie. Istnieje jednak możliwość, że będziemy zobowiązani do udostępnienia Twoich danych osobowych właściwym organom państwowym (w szczególności policji czy prokuraturze), jeśli otrzymamy od nich odpowiednie żądanie, pod warunkiem, że będzie istniała podstawa prawna udostępnienia im danych osobowych użytkownika (np. nakaz sądowy). 
 7. W przypadku nabycia Sklepu Internetowego przez podmiot trzeci, Twoje dane mogą zostać udostępnione takiemu podmiotowi.

 TWOJE PRAWA

 1. Masz prawo dostępu do danych i uzyskania kopii danych, które o Tobie przetwarzamy, oraz m.in. następujących informacji: w jakich celach przetwarzamy dane, komu je przekazujemy, jak długo je przetwarzamy oraz jakie prawa Ci przysługują. Wszystkie te informacje zawarte są w Polityce, którą czytasz, jednak jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, możesz wykonać swoje prawo dostępu do danych kontaktując się z nami pod adresem e-mail [[email protected]]
 2. Wszelkie informacje zostaną udzielone Ci w maksymalnym terminie 30 dni. Twoje prawo do uzyskania kopii danych może zostać ograniczone w pewnych okolicznościach, jeżeli miałoby to niekorzystny wpływ na prawa i wolności innych osób.
 3. Jeżeli stwierdzisz, że Twoje dane się zdezaktualizowały lub są z jakiegokolwiek innego powodu niepoprawne, masz prawo żądać, abyśmy je poprawili. W takim wypadku skontaktuj się z nami, a my niezwłocznie wprowadzimy właściwe zmiany.
 4. Masz prawo żądać, żebyśmy usunęli Twoje dane, m.in., jeżeli przestaną być nam niezbędne dla celów, dla których zostały zebrane (szczególnie jeżeli przestaniesz być użytkownikiem Sklepu Internetowego) lub gdy zgłosisz sprzeciw wobec ich przetwarzania, bądź cofniesz zgodę. W takim wypadku niezwłocznie usuniemy Twoje dane, nie później niż w terminie 30 dni od zgłoszenia przez Ciebie żądania. Usunięcie danych potwierdzimy mailowo w powyższym terminie. W prawnie uzasadnionych okolicznościach (gdy wynika to z obowiązku nałożonego przepisami prawa lub jest konieczne do dochodzenia bądź obrony przed roszczeniami), będziemy przetwarzać Twoje dane pomimo Twojego żądania ich usunięcia.
 5. Jeżeli przetwarzamy Twoje dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (w szczególności w celach marketingowych), przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania. Podobnie jak w przypadku innych praw, ustosunkujemy się do Twojego żądania w maksymalnym terminie 30 dni.
 6. Ponadto, zgodnie z RODO masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania (np.: jeżeli kwestionujesz zgodność z prawem prowadzonego przez nas przetwarzania), a także prawo do przeniesienia danych do innego administratora. Jeżeli masz uwagi odnośnie do tego jak przetwarzamy Twoje dane, zachęcamy do kontaktu z nami pod adresem e-mail: [[email protected]] lub pisemnie na adres: LOVA, Lova sp. z o.o., Plac Europejski 1, 40. piętro, 00-844 Warszawa.
 7. Przysługuje Ci też prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 PLIKI COOKIE I INNE TECHNOLOGIE

 1. W celu poprawy działania Sklepu Internetowego korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii, takich jak web beacons i device fingerprinting. Korzystamy również z narzędzi Google Analytics. Wyłączenie lub ograniczenie wykorzystywania plików cookies i innych podobnych technologii może wpływać na poprawne działanie Sklepu Internetowego.
 2. Pliki cookies to małe pliki tekstowe / fragmenty tekstowe, które pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Ciebie i dostosować Sklep Internetowy do Twoich indywidualnych potrzeb. Sklep Internetowy wykorzystuje następujące rodzaje plików „cookie”: 
 3. Trwałe pliki cookies - te cookies pozostają w pamięci urządzenia użytkownika na czas określony w pliku. Aktywują się za każdym razem, kiedy użytkownik odwiedza stronę, z której pochodzi dany plik cookie.
 4. Sesyjne pliki cookies - te cookies pozwalają operatorom stron internetowych zbierać informacje o aktywności użytkownika w trakcie jednej sesji przeglądarki. Sesja zaczyna się, kiedy użytkownik otwiera okno przeglądarki, a kończy w momencie zamknięcia okna. Pliki sesyjne są tymczasowe. Zostaną usunięte w chwili zamknięcia przeglądarki.
 5. Niezbędne pliki cookies - te cookies umożliwiają funkcjonowanie strony. Ponieważ są niezbędne dla poprawnego działania strony, nie jest wymagane wyrażenie zgody na ich obecność. Pliki te są konieczne do poruszania się po stronie i korzystania z jej funkcjonalności, w tym bezpiecznych sekcji strony. Bez tych plików cookies nie byłyby możliwe Usługi takie, jak robienie zakupów czy płatności internetowe. 
 6. Pliki cookies związane z wydajnością strony - te cookies gromadzą anonimowe dane o odwiedzinach na stronach. Korzystając z niniejszej Strony, zgadzasz się na umieszczanie tego typu plików cookies na Twoim urządzeniu. Pliki te zbierają informacje na temat najczęściej odwiedzanych stron i komunikatów błędów na stronach. Nie są gromadzone dane, które pozwoliłyby na identyfikację użytkownika. Wszystkie dane zbierane przez te pliki są zagregowane, dzięki czemu stają się anonimowe. Są one używane wyłącznie do poprawy funkcjonowania Strony.
 7. Pliki cookies związane z funkcjonalnością - te cookies zapamiętują dokonywane przez Ciebie wybory w celu poprawy działania Strony. Korzystając z niniejszej Strony, zgadzasz się na umieszczanie tego typu plików cookies na Twoim urządzeniu. Pliki te pozwalają Stronie na zapamiętanie dokonanych przez Ciebie wyborów (takich jak nazwa użytkownika, język lub region, w którym się znajdujesz) i zapewnienie poprawionych, bardziej spersonalizowanych funkcji. Pliki te mogą również zapamiętywać zmiany, jakie wprowadziłeś w edytowalnej części strony - takie, jak rozmiar tekstu lub rodzaj czcionki. Mogą być również wykorzystywane do zapewnienia Ci Usług takich, jak obejrzenie pliku wideo lub zamieszczenie komentarza na blogu. Informacje gromadzone przez te cookies mogą być anonimowe i nie mogą śledzić Twojej historii przeglądania na innych stronach.
 8. Pliki cookies związane z reklamami i ich odbiorcami - te cookies gromadzą informacje na temat Twoich zwyczajów związanych z przeglądaniem stron w celu wyświetlania reklam adekwatnych do Twoich zainteresowań. Pliki te pomagają też ograniczyć częstość wyświetlania tych samych reklam i zmierzyć skuteczność kampanii reklamowych. Zwykle są umieszczane na Stronie przez sieci reklamowe za naszym pozwoleniem. Zapamiętują, że strona została przez Ciebie odwiedzona i udostępniają tę informację innym podmiotom, na przykład reklamodawcom. W wielu przypadkach pliki cookies związane z reklamami i ich odbiorcami są powiązane z funkcjonalnością strony, którą zarządza podmiot zewnętrzny.
 9. Przetwarzanie i korzystanie z plików „cookie”, innych niż niezbędne pliki “cookie” wymaga Twojej zgody, wyrażonej za pomocą przycisku w banerze informacyjnym zamieszczonym na stronie naszego Sklepu Internetowego. W ramach baneru możesz zdecydować jakie ustawienia plików “cookie” przyjąć. Ustawienia te można zmienić w dowolnym czasie, nawet po ich akceptacji za pośrednictwem ustawień w banerze. Więcej informacji na temat plików cookies i podobnych technologii, a także możliwości ich wyłączenia dla danej przeglądarki znajduje się na stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.
 10. Web beacons (zwane również „pixel tags”) to pliki przezroczystych obrazów wykorzystywanych do monitorowania Twojej wizyty w ramach Sklepu Internetowego i jego interakcji ze stroną internetową.
 11. Google Analytics to narzędzie, z którego korzystamy w celu zliczania wizyt w Sklepie Internetowym, sprawdzania jego działania i udoskonalania jego funkcjonowania. Więcej informacji na temat narzędzi Google Analytics oraz prywatności użytkowników znajduje się na następującej stronie: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl. 
 12. Device fingerprinting to technologia, która umożliwia nam gromadzenie informacji o Twoim urządzeniu (rodzaj przeglądarki i system operacyjny użytkownika, wtyczki, strefa czasowa, inne ustawienia). Wykorzystujemy te informacje do identyfikacji oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu Internetowego.
 13. Korzystamy również z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Ciebie spersonalizowane reklamy w serwisie Facebook. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy nie.

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, w szczególności ze względu na zmianę przepisów prawa, zmianę technologii lub sposobu funkcjonowania Sklepu Internetowego. Aktualny tekst Polityki Prywatności zawsze znajduje się w Sklepie Internetowym. 
 2. Polityka Prywatności podlega i będzie interpretowana zgodnie z przepisami prawa polskiego. Jeżeli którekolwiek postanowienie Polityki Prywatności zostanie uznane na mocy prawomocnego orzeczenia sądu za nieważne, pozostałe postanowienia Polityki pozostają w mocy.
Produkty
Obsługa klienta
 • Kontakt
  Newsletter
  Dołączając do listy wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach od LOVA drogą mailową